Правила прийому

Правила прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2018 році

Додатки 1-3 до правил прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2018 році

Додаток 4 до правил прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2018 році 

Додаток 5 до правил прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2018 році