Програми вступних випробувань для навчання

Програми вступних випробувань для здобуття освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та «бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього рівня магістра

Програма тестування з іноземної мови (англійської)

Програма тестування з іноземної мови (англійської) для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма тестування з іноземної мови (французької)

Програма тестування з іноземної мови (німецької)

Програма фахового тестування за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Програма фахового тестування за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма фахового тестування за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування"

Програма фахового тестування за спеціальністю 051 "Економіка" (для спеціалізації "Бізнес-аналітика та інформаційний менеджмент в банках і фінансових установах")

Програма фахового тестування за спеціальністю 051 "Економіка" (для спеціалізації "Управління людськими ресурсами")

Програма фахового тестування за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Програма фахового тестування за спеціальністю 073 "Менеджмент" для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма співбесіди для вступників на основі ступення (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для вступу за спеціальностями: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент"

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Програма фахового тестування за спеціальностями 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 232 "Соціальне забезпечення"

Програма фахового тестування за спеціальностями 126 "Інформаційні системи та технології", 125 "Кібербезпека"

Програма фахового тестування за спеціальністю 081 "Право"

Програма співбесіди для вступників, які вступають на спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 232 "Соціальне забезпечення" на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

Програма співбесіди для вступників, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за спеціальностями 126 "Інформаційні системи та технології", 125 "Кібербезпека"

Програма співбесіди для вступників, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за спеціальністю 081 "Право"