Фінансова звітність

План проведення внутрішнього контролю в ДВНЗ "Університет банківської справи" на 2017 рік

Баланс ДВНЗ «Університет банківської справи» (станом на 01.01.2017р.)

Звіт про результати фінансової діяльності за 2016р.

Звіт про рух грошових коштів (станом на 01.01.2017р.)

Звіт  про надходження і використання коштів загального фонду за 2016 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  за 2016 рік (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами  III і IV рівнів акредитації  та забезпечення діяльності їх баз практики)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  за 2016 рік  (2201040  Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень)

Тимчасовий розпис асигнувань Державного бюджету України на І квартал 2017 року ДВНЗ "Університет банківської справи"   (2201040  Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень)

Тимчасовий помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на І квартал 2017 року ДВНЗ "Університет банківської справи" (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами  III і IV рівнів  акредитації  та забезпечення діяльності їх баз практики)

Тимчасовий помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на І квартал 2017 року (2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчапльних закладів)

 Кошторис на 2017 рік  (220190 "Виплата  академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів")

Кошторис на 2017 рік (2201160 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації  та забезпечення діяльності їх баз практики")

Кошторис на 2017 рік  (2201040 "Дослідження наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової преси, розвитку інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень")

Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2017 року