Вибори ректора

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву на участь у конкурсі;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • довідку про наявність або відсутність судимості;
  • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135.

Телефон для довідок: 481-32-35.

Наказ ДВНЗ «Університет банківської справи» від 09.10.2017р. №385-од «Про організацію та проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Наказ Міністерства освіти і науки України №688 від 17.06.2016р. «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу»

Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України №726 від 05.12.2014р.

Наказ Міністерства освіти і науки України №583-к від 06.10.2017р. «Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014р.

Статут ДВНЗ «Університет банківської справи»