Вакансії

Державний вищий навчальний заклад

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: 

 • професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу (0,5 ставки);
 • завідувача аспірантури та докторантури;
 • доцента кафедри економіки та менеджменту факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю Університету та відповідної кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах: професор не менше 7 років, доцент не менше 4 років, завідувач аспірантури та докторантури стаж роботи за професією від 3 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • 2 фотокартки розміром 4 см на 6 см;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, стажування;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових праць;
  • самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового працівника);   
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи).

Заяви претендентів подаються до 16.05.2018 р у відділ кадрів ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, вул. Андріївська 1/1, каб. 104, тел. (044) 425-96-12.

 

Вакансія: Провідний фахівець експлуатаційно-технічного відділу 

Обов’язки: участь у проведенні процедури закупівель (тендери).

 

Вакансія: Начальник загального відділу 

Обов’язки: керівництво діяльністю загального відділу, організація роботи з  вхідною та вихідною документацією, попередній розгляд, реєстрація, облік, розподіл, внесення інформації в базу даних про рух, пошук документів і їх передача у структурні підрозділи університету.

 

Вакансія: Програміст 

Обов’язки: супроводження та адміністрування локальної мережі університету; забезпечення технічного обслуговування. 

 

Вакансія: Завідувач сектору науково-дослідної частини:

Обов’язки: забезпечення формування планової та звітності документації з науково-дослідної роботи Університету, організація підготовки організаційно-розпорядчої документації з питань організації та виконання науково-дослідної роботи Університету. 

 

Вакансія: Провідний фахівець докторантури та аспірантури

Обов’язки: забезпечення формування зведених щорічних і перспективних планів підготовки докторантів і аспірантів, організаційна допомоги щодо прийому до аспірантури, організація проведення семінарів-консультацій для аспірантів. 

 

За інформацією звертатись до відділу кадрів за тел.: (044) 425-96-12

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП ДВНЗ «УБС»