Вакансії

 Університет банківської справи оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педадогічних працівників:

 • Директора Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • Професора кафедри економіки та управління Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • Доцента кафедри фінансів і страхування Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • Старшого викладача кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах (на посаду директора - не менше 5 років; на посаду професора – не менше 7 років; на посаду доцента – не менше 4 років; на посаду старшого викладача – не менше 3 років), науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю ДВНЗ «Університет банківської справи».

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 •  заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (із змінами);
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових праць;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи).

Заяви претендентів подаються до 17.00 год. 03.07.2017 р у відділ кадрів ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, вул. Андріївська 1/1, каб. 104, тел. (044) 425-96-12, факс (044) 462-53-41 

 

Положення про порядок проведення конкурсу на  заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

 

Актуальні вакансії

 

Дивіться усі вакансії компанії Університет банківської справи, ДВНЗ на сайті-експерті з пошуку роботи rabota.ua