Вакансії

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • декана факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету банківських технологій та бізнесу (0,25 ставки) Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • доцент кафедри обліку і оподаткування факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • доцент кафедри економіки та менеджменту факультету банківських технологій та бізнесу (0,25 ставки) Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • доцент кафедри економіки та менеджменту факультету банківських технологій та бізнесу (0,25 ставки) Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • доцент кафедри економіки та менеджменту факультету банківських технологій та бізнесу (0,5 ставки) Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • доцент кафедри економіки та менеджменту факультету банківських технологій та бізнесу (0,5 ставки) Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • доцент кафедри економіки та менеджменту факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • асистент кафедри економіки та менеджменту факультету банківських технологій та бізнесу (0,5 ставки) Інституту банківських технологій та бізнесу.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», мають стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах: на посаду завідувача кафедри не менше ніж 5 років, на посаду професора не менше ніж 7 років, доцента не менше ніж 4 роки, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю факультету, кафедри ДВНЗ «Університет банківської справи».   Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (із змінами);
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових праць;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи).

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП ДВНЗ «УБС»

Заяви претендентів подаються до 17.00 год. 06.12.2017 р. включно у відділ кадрів ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, вул. Андріївська 1/1, каб. 104, тел. (044) 425-96-12, факс (044) 462-53-41.