Вчена рада

Вчена рада Університету банківської справи є дорадчим колегіальним органом згідно із Законом України від 01.07.2014 р. №1556-VII «Про вищу освіту», Статутом Університету банківської справи.

Положення про Вчену раду ДВНЗ "Університет банківської справи"

Вчена рада Університету банківської справи є дорадчим колегіальним органом згідно із Законом України від 01.07.2014 р. №1556-VII «Про вищу освіту», Статутом Університету банківської справи.

Положення про Вчену раду ДВНЗ "Університет банківської справи"

Рішення Вченої ради Університету банківської справи

Протокол №1 від 28.08.2015р.

Протокол №2 від 29.09.2015р.

Протокол №3 від 23.10.2015р.

Протокол №4 від 24.11.2015р.

Протокол №4 від 25.11.2015р.

Протокол №5 від 15.12.2015р.

Протокол №6 від 24.12.2015р.

Протокол №7 від 09.02.2016р.

Протокол №8 від 04.03.2016р.

Протокол №9 від 12.05.2016р.

Протокол №10 від 19.05.2016р.

Протокол №11 від 14.06.2016р.

Протокол №12 від 30.06.2016р.

Протокол №1 від 30.08.2016р.

Протокол №2 від 26.10.2016р.

Протокол №3 від 23.11.2016р.

Протокол №4 від 21.12.2016р.

Протокол №5 від 25.01.2017р.

Протокол №6 від 15.03.2017р.

Протокол №7 від 21.03.2017р.

Протокол №8 від 21.04.2017р.

Протокол №9 від 17.05.2017р.

Протокол №10 від 01.06.2017р.

Протокол №11 від 30.06.2017р.

Протокол №12 від 10.07.2017р.

Протокол №2 від 20.09.2017р.

Протокол №3 від 26.10.2017р.

Ухвала Вченої ради Університету банківської справи «Про концепцію освітньої діяльності Університету» від 23.10.2016р.

Ухвала Вченої ради Університету банківської справи «Про систему управління якістю за стандартом ISO 9001:2008» від 24 грудня 2015 року.

Протокол № 1 від 30.08.2017р.

Склад Вченої ради Університету банківської справи

 Вчена рада Університету банківської справи є дорадчим колегіальним органом згідно із Законом України від 01.07.2014 р. №1556-VII«Про вищу освіту», Статутом Університету банківської справи.

Склад Вченої ради Університету банківської справи

Смовженко

Тамара Степанівна

ректор Університету, д.е.н., професор

Кузнєцова

Анжела Ярославівна

перший проректор Університету, д.е.н., професор

Кравченко

Ірина Семенівна

в.о проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професор

Барановський

Олександр Іванович

проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор

Другов

Олексій Олександрович

проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професор

Огородник

Олександр Миколайович

проректор з питань соціально-економічного розвитку Університету

Гірченко

Тетяна Дмитрівна

голова Конференції трудового колективу Університету, к.е.н., професор

Нагорна

Любов Михайлівна

головний бухгалтер Університету

Годунов

Олександр Іванович

директор наукової бібліотеки Університету

Семів

Андрій Романович

учений секретар Університету, к.філол.н., доцент

Стороженко

Оксана Олександрівна

голова профспілкового комітету Університету, доцент кафедри фінансів і кредиту Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., доцент

Боярко

Ірина Миколаївна

начальник науково-дослідної частини Університету, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених к.е.н., доцент

Костирко

Руслан Олександрович

директор Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професор

Вовчак

Ольга Дмитрівна

завідувач кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професор

Самородов

Борис Вадимович

директор Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор

Вядрова

Інна Миколаївна

заступник директора Харківського навчально-наукового інституту, к.е.н., професор.

Пасічник

Ірина Володимирівна

доцент кафедри банківської справи Харківського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент

Азаренкова

Галина Михайлівна

завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор

Кавун

Сергій Віталійович

завідувач кафедри інформаційних технологій та вищої математики д.е.н., професор

Морозова

Надія Леонідівна

декан фінансово-економічного факультету Харківського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент

Вознюк

Микола Андрійович

Директор Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент

Рисін

Віталій Васильович

заступник директора Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент

Голуб

Ганна Григорівна

декан факультету фінансів, економіки та обліку Львівського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент

Чаплига

В’ячеслав Михайлович

професор кафедри економіки Львівського навчально-наукового інституту, д.т.н., професор

Слав’юк

Ростислав Анатолійович

завідувач кафедри банківської справи Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор

Пшик

Богдан Іванович

завідувач кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор

Семів

Любов Казимирівна

завідувач кафедри менеджменту та соціальних наук Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор

Скринник

Зоя Едуардівна

професор кафедри менеджменту та соціальних наук Львівського навчально-наукового інституту, д.філос.н., професор

Рогова

Наталія Василівна

Доцент кафедри обліку і аудиту Черкаського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент

Нагайчук

Неля Григорівна

декан фінансово-кредитного факультету Черкаського навчально-наукового інституту к.е.н., доцент

Засядько

Аліна Анатоліївна

професор кафедри вищої математики та інформатики Черкаського навчально-наукового інституту, д.т.н., доцент

Пустовійт

Роберт Фрідріхович

завідувач кафедри економіки та управління Черкаського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор

Морщук

Максим Станіславович

голова студентської ради Університету

Саган

Максим Олександрович

голова студентської дорадчої ради Львівського навчально-наукового інституту

Кєбєдова

Катерина Русланівна

голова студентської дорадчої ради Харківського навчально-наукового інституту

Будник

Микола Олексійович

голову студентської дорадчої ради Черкаського навчально-наукового інституту