Світлана Кузнецова: «Ми готуємо професіоналів майбутнього»

Новий проректор з навчально-наукової роботи Університету банківської справи Світлана Кузнецова розповіла про нововведення вступної кампанії 2017 року та окреслила найважливіші зміни, які відбудуться у навчальному процесі УБС вже наступного року.

Які нові спеціальності з'являться в УБС з наступного навчального року?

У 2017 році ми отримали ліцензію Міністерства освіти і науки на підготовку бакалаврів за спеціальностями «Кібербезпека» та «Соціальне забезпечення». Нові освітні програми будуть запроваджені як для магістрів, так і для бакалаврів за всіма спеціальностями. Програми ці побудовані як професійно орієнтовані. До їх розробки було залучено провідних експертів,практиків з кожної спеціальності, враховано досвід міжнародних професійних організацій та останні найкращі досягнення міжнародної освіти. Вони передбачають формування soft skills в усіх випускників - це вимагає бізнес майбутнього.Нам важливо, аби наші випускники вирізнялися сформованими вміннями швидко приймати складні рішення в нестандартних ситуаціях, стресостійкістю, клієнтоорієнтованістю.

Чи зміниться формат навчання?

В університеті запроваджується діалоговий метод навчання, що передбачає дискусійні лекції, перехід від традиційних практичних занять до тренінгових форм, аналізу бізнес-кейсів, ділових ігор, бізнес-симуляцій. Це дозволить сформувати критичне мислення, когнітивну гнучкість, креативність та реальне розуміння сучасних бізнес-процесів. При цьому ми будемо використовувати реальні ситуації, з якими стикаються компанії, фінансові установи, державні структури, зокрема передбачено вирішення поточних бізнес-кейсів для НБУ.

Принциповою відмінністю є впровадження УБС-студій для всіх студентів. Це абсолютно нестандартний формат освіти, спрямований на формування фахівців майбутнього. На 1 курсі буде УБС-студія «Тайменеджмент та ділові комунікації». Ми хочемо навчити наших студентів організовувати власний час, оволодіти ораторським мистецтвом, створювати сучасні презентації. Ми відійшли від традиційного викладання української мови, іноземної мови. Натомість пропонуємо в цій студії навчитись діловому листуванню, написанню резюме та портфоліо, академічному письму. Іноземну мову студенти будуть вивчати у форматі бізнес з проведенням перемовин, дебатів та ділових зустрічей. Окрема увага буде приділена етичним питанням, розумінню загроз плагіату.

Для формування практичних навичок координації та взаємодії, вміння вести ділові перемовини ми впроваджуємо УБС-студію «Лідерство та командна робота». Також ми пропонуємо унікальний курс цифрова економіка,побудований на міксі хмарних технологій та економічного способу мислення.

Назвіть найважливіші зміни у підходах до навчання, які відбудуться в Університеті?

Перед нами стоїть завдання сформувати профіль випускника УБС як фахівця майбутнього, який поєднує високий професіоналізм та особисті компетентності: лідерство, вміння працювати в команді, знання тайм менеджменту, стресостійкість.

Наступна важлива річ - формування мобільного та гнучкого освітнього контенту, що дозволить скласти розклади занять під викладача та індивідуальні графіки навчання для студентів, надасть можливість підготовки за іншими сертифікованими модулями. Так навчаючись за спеціальністю менеджмент можна буде паралельно отримати сертифікат з кібербезпеки або аналізу фінансової звітності. Розвиток e-learning формату, зокрема,через дистанційні програми, хмарні технології та індивідуальні завдання для студентів. Окрема увага зосереджується на посиленні практичної складової - бізнес-кейси, ділові ігри, інвестиційні проекти, дебати в форматі Оксфордського клубу, start-up як обов'язкові елементи вивчення дисципліни. Сертифікація освітніх програм в професійних міжнародних організаціях та асоціаціях. Це дозволить нашим випускникам гідно конкурувати на міжнародному ринку праці.

На які ще зміни варто ще чекати?

Сучасний університет повинен функціонувати та надавати знання в форматі 24/7 тобто безперервно. Відповідно ми будемо розвивати інтернет комунікації в навчальному процесі. Також трансформуються навчальні друковані видання, щоб забезпечити інтерактивні лекції у формі дискусій. При цьому важливим є збереження традицій університету . Адже, як справедливо писав Тарас Шевченко: чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. У майбутньому світі мережевої цифрової економіки, де інформація оновлюється постійно, цінними є вміння засвоювати нову інформацію, креативність, саморозвиток протягом життя. Тому наш університет націлений на створення змін, генерацію нових підходів та ідей для створення унікального освітнього контенту майбутнього.

На Вашу думку, чому варто вступати саме в УБС?

Ми готуємо професіоналів майбутнього. Світ та бізнес змінюються стрімко, тому наші освітні програми забезпечують конкурентні переваги в умовах невизначеності, швидких змін та цифрової економіки.