В УБС ліцензовано підготовку магістрів за спеціальністю "Економіка"

Рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол від 21 грудня 2017 р. №79/2)  ДВНЗ «Університет банківської справи» видано ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському рівні) за спеціальністю 051 «Економіка» .

Вітаємо бакалаврів споріднених спеціальностей з можливістю навчатися  в магістратурі  Інституту банківських технологій та бізнесу (м. Київ) ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю 051 «Економіка» вже в наступному році!