Молоді науковці та студенти обговорили проблеми розвитку фінансово-кредитної системи

Сьогодні у Львівському інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» пройшла XVІІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи».

 

Для участі у конференції зголосилося 265 учасників, із яких 42 – це заявки від закордонних учасників. Це представники закладів вищої освіти із України, Польщі, Білорусії, Росії, серед яких Національний банк Польщі (Республіка Польща), Краківський економічний університет (Республіка Польща), Університет Казимира Великого в Бидгощі (Республіка Польща), Поліський державний університет (Республіка Білорусь), Гомельский государственный университет имени Ф. Скорини, Брестский государственный технический університет, НУ «Львівська політехніка», Тернопільський національний економічний університет, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, Львівський інститут економіки і туризму та інші.

З привітальним словом до учасників конференції виступили д.е.н., доцент, директор Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» Микола Вознюк та д.е.н., доцент заступник директора Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» Віталій Рисін.

Пленарне засідання відкрила доповідь «Особливості ведення підприємницької діяльності у ЄС, світові тенденції і можливості для українського бізнесу» Тараса Яворського  (Lagom Int, Terry Soot), Хомутенко Агнія (Сумський державний університет) підняла питання економічних наслідків та загрози для Великої Британії внаслідок дезінтеграції; Паламар Юрій (Львівський нститут УБС) у своїй доповіді проаналізував «Інноваційні процеси у світі», а Iryna Ratych (Lviv Institute of the SHEI «Banking University») обрала тему «Blue vs Red ocean strategies: advantages and disadvantages»;  Журович Ангеліна, Трубенок Викторія (УО «Полесский государственный университет»)  «Kраудфандинг в Беларусі і світовий досвід».

Загалом працювало 7 секцій, серед яких  «Сучасний стан і тенденції розвитку національної й міжнародної економіки , їх вплив на функціонування фінансово-кредитної системи України», «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України», «Взаємодія банківського та реального секторів економіки. Ризики функціонування банків та фінансові стратегії в умовах посилення глобальної фінансової нестабільності» та інші.