Розклад занять

Розклад проведення державної атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності "Бізнес-адміністрування" у 2016/2017 н.р.

Розклад екзаменаційної сесії студентів І курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» на 08 червня-28 червня 2016/2017 н.р

Розклад екзаменаційної сесії студентів ІІ курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» на 08 червня-28 червня 2016/2017 н.р.

Розклад екзаменаційної сесії студентів ІІІ курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» на 12 червня-30 червня 2016/2017 н.р.

Розклад екзаменаційної сесії студентів V курсу денної форми навчання освітнього ступеня «магістр» на 12 червня-30 червня 2016/2017 н.р.

Розклад занять студентів V курсу денної форми навчання освітнього ступеня "магістр" спеціальності "Бізнес-адміністрування" на 02-03 червня 2017 р.

Розклад занять студентів V курсу денної форми навчання освітнього ступеня "магістр" спеціальності "Бізнес-адміністрування" на 09-11 червня 2017 р

Розклад занять студентів V курсу денної форми навчання освітнього ступеня "магістр" спеціальності "Бізнес-адміністрування" на 19-25 червня 2017 р

Розклад занять студентів V курсу денної форми навчання освітнього ступеня "магістр" спеціальності "Бізнес-адміністрування" на 12-14 травня 2017 р.

Розклад занять студентів V курсу денної форми навчання освітнього ступеня "магістр" спеціальності "Менеджмент" на 19-25 червня 

Розклад занять студентів І курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» на ІI семестр

Розклад занять студентів ІІ курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» на ІI семестр

Розклад занять студентів ІII курсу денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» на ІI семестр

Розклад занять студентів II курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" на 03-15 квітня 2017 р.

Розклад занять для студентів V курсу заочної форми навчання освітній ступінь «магістр» на 15-28 травня 2016/2017 н.р.

 

Графік навчального процесу на 2017 рік